Från träd till eld: En guide till att sälja ved

I det här inlägget kan du ta läsarna genom hela processen, från att fälla trädet till att förbereda och sälja veden. Diskutera olika trädsorter som är lämpliga för eldning och hur man korrekt hanterar ved för att maximera dess värmevärde.

Valet av bästa årstid för att fälla träd beror på olika faktorer, inklusive typen av träd, lokala väderförhållanden och det syfte som trädfällningen tjänar.

Här är några överväganden för olika årstider för trädfällning:

 • Vinter:
  • Fördelar: Trädets löv har fallit, vilket gör det lättare att se grenstrukturer och former för ett säkert och precist nedhugg.
  • Nackdelar: Marken kan vara frusen, vilket underlättar för transporter av trädstammar men kan göra det svårare att gräva upp stubben om det är nödvändigt.
 • Vår:
  • Fördelar: Marken är ofta fuktig, vilket kan underlätta avlägsnandet av stubbar. Växande löv kan dock göra det svårare att se trädets struktur.
  • Nackdelar: Många trädslag blommar och får nya blad på våren, vilket kan påverka synligheten och göra det svårare att planera fällningen.
 • Sommar:
  • Fördelar: Varmt väder gör arbetsförhållandena mer behagliga, och grönskande löv gör det enklare att arbeta i skugga.
  • Nackdelar: Trädets lövverk kan göra det svårt att bedöma grenstrukturen. Dessutom kan insekter vara mer aktiva under sommaren och störa arbetet.
 • Höst:
  • Fördelar: Löven börjar falla, vilket kan underlätta synligheten. Marken är oftast inte frusen och lättare att arbeta med än på vintern.

Hur vet man vilka träd man får fälla?

Att avgöra om man behöver fälla ett träd och vilka träd man får fälla kan vara en komplex process som kräver noggrann övervägning och ibland även professionell rådgivning.

 Här är några faktorer att ta hänsyn till:

 • Trädets hälsa:
  • Om ett träd är sjukt, dött eller har allvarliga strukturella problem kan det vara nödvändigt att fälla det för säkerhetsskäl och för att förhindra skador på egendom eller människor.
 • Riskbedömning:
  • Bedöm risken för att ett träd kan falla och orsaka skador. Om det finns tecken på att ett träd är instabilt, som sneda stammar, förlust av stora grenar eller rotröta, kan det vara en säkerhetsrisk och kräva fällning.
 • Storlek och placering:
  • Överväg om ett träd är för stort för sin nuvarande plats. Träd som växer för nära byggnader, kraftledningar eller andra infrastrukturer kan behöva fällas för att undvika framtida problem.
 • Lokala regler och tillstånd:
  • Kolla upp lokala bestämmelser och tillstånd som reglerar trädfällning i ditt område. Vissa träd kan vara skyddade och kräva tillstånd innan de får fällas.
 • Estetiska överväganden:
  • I vissa fall kan ägare välja att fälla träd av estetiska skäl, till exempel för att förbättra utsikten eller landskapsplaneringen. Detta bör dock göras med omtanke och efter övervägande av trädets ekologiska och estetiska värde.
 • Konsultera professionella arborister:
  • Att anlita en professionell arborist kan vara en bra idé, särskilt om du är osäker på trädets hälsa eller om det finns specifika regler för trädfällning i ditt område. En arborist kan göra en grundlig bedömning av trädet och ge råd om lämpliga åtgärder.

Innan du fäller ett träd är det alltid klokt att noggrant överväga konsekvenserna och, om nödvändigt, söka rådgivning från experter för att fatta välgrundade beslut som tar hänsyn till säkerhet, lagliga aspekter och bevarande av det gröna utrymmet.

Sörmlandsträdfällning är din pålitliga partner för professionell trädfällning i hela Södermanland,  Flen, Katrineholm & Vingåker med omjejd. Deras verksamhet sträcker sig över hela Sörmland och innefattar inte bara trädfällning utan även trädgårdsarbete och trädvård. 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *